Twin Block

De Twinblock Appliance bestaat uit een boven-en onderplaat met in alle vier kwadranten een occluderende beetverhoging en dient om de relatie van klasse II afwijkingen te corrigeren.

De hellingshoek bedraagt 70 graden. In de bovenkaak maken 1 of 2 expansie-schroeven, een labiale boog en een bumperveer het mogelijk de bovenkaak te expanderen en de tandstand van het bovenfront te corrigeren. De functionele beetbepaling voor de Twin Block Appliance wordt verkregen met een constructiebeet, waarvan de hoogte in de zijdelingse delen minstens 6 mm bedraagt. Een goede retentie van de boven en onderkaak is van essentieel belang (hiervoor zijn diverse varianten van verankering in gebruik).

De adaptie van de Twin Block Appliance is heel goed; de patiënt kan met dit apparaat goed spreken en zelfs kauwen. Daarom is het mogelijk dit apparaat gedurende 24 uur per etmaal te dragen, waardoor een zeer snelle relatie correlatie ontstaat. Om de coöperatie van de patiënt te verhogen wordt de Twin Block Appliance vaak de eerste 10 dagen met cement op de elementen van boven- en onderkaak vastgezet.

Voor eventuele vragen over dit product kunt u ons bellen op Tel: 0343-415441 en vragen naar Roelant Seijger.
Of u stuurt een e-mail naar info@ortholab.nl en wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.