Orthodontisch laboratorium Ortholab bv

Ortholab
Deze pagina is gemaakt voor het gecal dat u geen flashplugin op uw computer heeft, voor de volledige site van Ortholab kunt u hier klikken.

Als eerste orthodontisch laboratorium

in Nederland heeft Ortholab B.V. op 5 maart 1997 het ISO-9001 certificaat behaald. In nauwe samenwerking met deskundigen heeft Ortholab een kwaliteitssysteem opgezet, waarna de certificatie volgde. Dit kwaliteitssysteem stelt Ortholab in staat de kwaliteit van de dienstverlening en de orthodontische apparatuur op gestructureerde wijze te waarborgen en waar mogelijk nog te verhogen.

De voornaamste doelstelling in het beleid van Ortholab is in te spelen op de huidige en toekomstige eisen en wensen van de cliënten. Het Laboratorium, dat op 1 april 2002 zijn 35 jarige bestaan vierde (klik hier om wat foto's te zien van dit spetterende feest), is hiermee voorloper op het gebied van doorvoeren van nieuwe technische ontwikkelingen en het ontwerpen van nieuwe apparatuur. Deze ontwerpen komen tot stand in nauw overleg met de cliënt.

Ortholab stelt hoge eisen aan de vakbekwaamheid van de medewerkers. Mede hierdoor en door het gebruik van hoogwaardig materiaal kan men de apparatuur leveren die voldoet aan de specificaties van de cliënten.

Ortholab ziet het ISO-9001 certificaat niet als eindstation, maar als een gedegen basis om een "Total Quality" systeem in te voeren. Dit houdt in dat de kwaliteit van zowel de organisatie als het produkt continue geoptimaliseerd wordt.

Voor eventuele vragen over Ortholab bv of een van onze producten kunt u ons bellen.
Tel: 0343-415441 en vragen naar Wim Spierings, of u stuurt een e-mail naar ortholab@wxs.nl en wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.